Łódź w okresie międzywojennym została stolicą województwa co wiązało się z potrzebą lokalizacji nowych urzędów na terenie miasta a także zapewnienia pracownikom mieszkań. Jednym z osiedli powstałych dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla nowych urzędników było osiedle Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powstało ono w obrębie ulic: Bednarskiej, Unickiej, Sanockiej i Dygasińskiego. Zostało wybudowane w latach 1930-1932. Powstało ostatecznie 7 budynków mimo początkowych planów wybudowania 14. Największymi domami na osiedlu były dwa równoległe długie bloki, zamknięte krótkimi skrzydłami poprzecznymi. Osiedle podzielono na dwie części, pomiędzy którymi znajdują się tereny zielone, stanowiące obecnie część parku im. Legionów.

Głównym znakiem rozpoznawczym osiedla jest wysoki budynek mieszczący niegdyś wieżę ciśnień, dzięki której dostarczano wodę do wszystkich mieszkań. Ciekawym elementem osiedla są także tzw. galeriowce, w których dostać się do mieszkań trzeba przez długie balkony niczym z amerykańskich moteli. Architektura osiedla jest przykładem funkcjonalizmu, którego wyrazem są m.in. budynki Bauhausu w Niemczech lub realizacje Le Corbusier`a we Francji. W wyglądzie możemy zaobserwować pewne podobieństwa do osiedla Montwiłła-Mireckiego. Osiedle to ma też dość smutną historię gdyż urzędnicy mieszkali w nowych budynkach dopóki nie zostali wysiedleni podczas okupacji hitlerowskiej, ich miejsce zajmowali później niemieccy obywatele wskazywani przez władze okupacyjne.

Osiedle ZUS 01 Osiedle ZUS 02 Osiedle ZUS 03

Osiedle ZUS 04 Osiedle ZUS 05 Osiedle ZUS 06 Osiedle ZUS 07

fot. Rafał Tomczyk

Autor:Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.