Galeriowce i wieża

Łódź w okresie międzywojennym została stolicą województwa co wiązało się z potrzebą lokalizacji nowych urzędów na terenie miasta a także zapewnienia pracownikom mieszkań. Jednym z osiedli powstałych dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla nowych urzędników było osiedle Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powstało ono w obrębie ulic: Bednarskiej, Unickiej, Sanockiej i Dygasińskiego. Zostało wybudowane w latach 1930-1932. Powstało…

czytaj

Dawna kolonia oficerska

Łódź w całej swojej historii borykała się z wieloma problemami. Jednym z najbardziej palących problemów były niedobory w mieszkalnictwie. Sytuację po I Wojnie Światowej miały poprawić działania Magistratu, który dużymi nakładami pieniężnymi budował osiedla mieszkaniowe, np. osiedle Montwiła-Mireckiego oraz osiedle towarzystwa Lokator, o których już tu pisaliśmy. Dziś zajmiemy się osiedlem powstałym we wschodniej części Łodzi czyli…

czytaj

Pierwsza spółdzielnia

Zgodnie z zapowiedziami przybliżymy wam kolejne, ciekawe łódzkie osiedle a mianowicie międzywojenny kompleks, znajdujący się w obrębie ulic Lokatorskiej, Sejmowej, Łącznej i Niemcewicza. Osiedle powstało z inicjatywy Towarzystwa Spółdzielczego „Lokator”. Była to pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w Łodzi i jedna z pierwszych w Polsce. Została założona już w 1915 roku lecz do prac związanych z budową…

czytaj

Wzorcowy modernizm z zielonym trójkątem

Zgodnie z zapowiedziami, dziś prezentujemy wam osiedle Montwiłła-Mireckiego, położone w okolicy parku „Na Zdrowiu”. Przedstawiamy je nie bez powodu, należy ono bowiem do znaczących osiągnięć architektonicznych i urbanistycznych lat międzywojennych. Sam zamysł osiedla wynikał z drastycznych potrzeb mieszkaniowych ówczesnej Łodzi a dzięki dużym nakładom finansowym udało się wybudować 20 domów, które w sumie posiadały 917…

czytaj

Imperium Karola Scheiblera | Księży Młyn

Księży Młyn to zespół fabryk włókienniczych i towarzyszących im obiektów, rozległe osiedle, które przetrwało w sposób niemal kompletny z okresu rozkwitu przemysłowej Łodzi. Pierwsza wzmianka o nim w księgach miejskich pochodzi z 1484 r., kiedy stał w tym miejscu jeszcze tylko młyn. Następnie przez kilka stuleci przekazywano go z jednej rodziny dzierżawców do drugiej, a na pobliskich…

czytaj