Wszystkie materiały udostępnione w zakładce „Dla mediów” przeznaczone są wyłącznie dla mediów. Rozpowszechnianie jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych związanych z serwisem internetowym „Fabryczna” oraz organizowanymi przez ten serwis  projektami w okresie ich trwania. Przy publikacji zdjęć obowiązkowe jest zamieszczenie podpisów, które zawarte są w tytułach poszczególnych zdjęć.

Kontakt dla mediów: 

Marta Ostrowska [email protected]