Kolejnym tematem w ramach cyklu Warto reagować będzie ławka na ulicy Piramowicza, zniszczona w niewyjaśnionych okolicznościach. Nie leżała w takim stanie długo, ale z pewnością wymagała naprawy bądź wymiany. Podjęliśmy więc to wyzwanie poinformowania odpowiednich służb

1. 07.07.2021r. wieczorem napisaliśmy maila do Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w tej sprawie, załączając zdjęcia zniszczonej ławki.

2. 13.07.2021r. zajrzeliśmy wieczorem na ulicę Piramowicza, i ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu, w miejscu uszkodzonej ławki była już całkowicie nowa ławka, tego samego modelu.

3. 15.07.2021r. udaliśmy się na Piramowicza w celu wykonania zdjęć.

4. 22.07.2021r. otrzymujemy pismo od ZDiT, datowane na 14.07.2021r., informujące, że: „W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.07.2021 dotyczące naprawy uszkodzonej ławki znajdującej się pasie drogowym-chodnik ul, Piramowicza 11, Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w ramach bieżącego utrzymania dróg ww. ławka wraz z jej częściami została zdemontowana i przekazana do naprawy, zamiennie zamontowano nową ławkę.”

Naszym zdaniem lepiej nie dało się tego rozwiązać.

Jak widać naprawy uszkodzonych elementów małej architektury na niedawno odnowionych ulicach mogą przebiegać szybko i sprawnie. Dziękujemy ZDiT za szybkie działanie.

Ławka przed interwencją:

Ławka po interwencji:

Autor:Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *