W Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Historii Łodzi możemy do 17 sierpnia oglądać ciekawą wystawę Andrzeja Fydrycha, zatytułowaną „Słyszenie – forma widzenia”. Andrzej Fydrych jest artystą od urodzenia związanym z Łodzią, w 2009 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. 

Wystawa „Słyszenie – forma widzenia” jest formą syntezy sztuk wynikających z muzycznych inspiracji autora. Jest jednocześnie realizacją indywidualnego projektu badawczego zrealizowanego ze środków Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Andrzej Fydrych zrealizował cykl malarski będący subiektywną refleksją nad własnymi kompozycjami muzycznymi mającymi swoje źródła w muzyce elektronicznej. Wystawie malarstwa towarzyszy audiowizualna prezentacja bezpośrednio odnosząca się do ekspozycji  malarskiego cyklu a muzyka, jak można się domyśleć, stanowi nierozłączną część wystawy.

Patrząc na prace artysty bardzo łatwo zauważamy, że muzyka może mieć ogromny wpływ na malarstwo i malarstwo również na muzykę, i choć obydwie dziedziny są bardzo odrębne to jednak mogą się wzajemnie uzupełniać. Fydrych posługuje się w swoich pracach różnymi technikami, m.in. drzeworytniczymi, kolografii, linorytu i szlachmetalu, co pozwala mu na uzyskanie zaskakujących efektów i nowych wartości. Dlatego właśnie prace tej wystawy zdają się być wielowymiarowe i dynamiczne, ostre barwy i ciekawe faktury dodają jeszcze więcej „życia”. Jedne elementy są bardziej spokojne, inne mniej ale wszystkie są jakby zawieszone w przestrzeni i ma się wrażenie, że za chwilę zmienią swój kształt, przeobrażą się, dokładnie jak muzyka, którą rzeczywiście w tych pracach da się WIDZIEĆ :)

Slyszenie 01Slyszenie 02 Slyszenie 03 Slyszenie 04

fot. Marta Ostrowska, Rafał Tomczyk

Posted by:Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *