§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.fabryczna.in.

2. Administratorem danych osobowych na stronie internetowej www.fabryczna.in jest Przestrzeń kreatywna Rafał Tomczyk, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gabriela Narutowicza 40/5, 90-135 Łódź, NIP: 7272770709.

§2 DEFINICJE

1. Administrator – Przestrzeń kreatywna Rafał Tomczyk, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gabriela Narutowicza 40/5, 90-135 Łódź, NIP: 7272770709.

2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.fabryczna.in.

3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§3 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, a mianowicie formularza zapisu na newsletter oraz formularza kontaktowego.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter, czyli imię oraz adres e-mail Użytkownika, przetwarzane są jedynie w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego, czyli imię oraz adres e-mail Użytkownika, przetwarzane są jedynie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, edytowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c. prawo do przenoszenia danych,

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

9. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a. Zenbox sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492191021 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze. Link do polityki prywatności tego podmiotu: https://zenbox.pl/files/polityka_prywatnosci_zenbox_pl.pdf

b. Mailer Lite UAB, Paupio st. 46, LT – 11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego służącego do przesyłki newslettera. Link do Polityki prywatności tego podmiotu: https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

c. Disqus, Inc. 301 Howard Street Suite 300, San Francisco, CA 94105, United States – w celu umożliwienia dodawania komentarzy przez Uzytkowników. Link do Polityki prywatności tego podmiotu: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

d. Taxform Sp. z o.o., ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź, NIP: 7252078726 – w celu księgowania faktur oraz danych współpracowników w ramach obsługi kadrowej. Link do Polityki prywatności tego podmiotu: http://www.taxform.pl/pl/o-nas-t2/polityka-prywatnosci-t13.

e. eCOM Krzysztof Książek, Piotrków Trybunalski ul. Dąbrowskiego 17, 97-300, NIP: 7712255384 – w celu korzystania z systemu efaktury.com, w ramach którego generowane są faktury za usługi. Link do Polityki prywatności tego podmiotu: http://www.efaktury.org/polityka_prywatnosci.

§4 PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. W ramach Strony internetowej www.fabryczna.in stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;

d. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

5. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§5 INNE TECHNOLOGIE

1. Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

a. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§6 LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

3. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

4. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

5. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

6. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§7 KONTAKT

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o ograniczenie przetwarzania jego danych, o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@fabryczna.in.