Pora na kolejną prezentację w ramach cyklu „Odkrywamy projekty” Tym razem zajmiemy się ulicą o roboczej nazwie 2KDY, zlokalizowaną w Nowym Centrum Łodzi, na wschód od Bramy Miasta. W dokumentacji wykonawczej określona jest jako ciąg pieszo – jezdny. Po wybudowaniu połączy ulicę Hasa przy EC1 Łódź – Miasto Kultury z placem Sałacińskiego przed dworcem Łódź Fabryczna. Sama uliczka jest dość ciekawa, ale póki co okryta tajemnicą – do tej pory Łódź ani nie zorganizowała żadnej konferencji prasowej na temat tej inwestycji, ani nie opublikowała nigdzie żadnych wizualizacji. W związku z powyższym, w ramach tej publikacji opieramy się tylko na projekcie wykonawczym.

Oznaczenie terenu inwestycji

W ramach inwestycji wykonane zostaną:

1. Nawierzchnia ulicy z płyt granitowych 25×25 cm, płyt granitowych 40×60 cm, oraz nawierzchnia z kostki klinkierowej. Kostka klinkierowa pojawi się jako przedłużenie nawierzchni dziedzińcu Bramy Miasta.

2. Schody i pochylnie niwelujące różnice wysokości okolicy.

3. Nasadzenia 21 drzew (5 x jarząb, 6x klon polny, 10 x klon tatarski).

4. Nasadzenia krzewów w rabatach w okolicach drzew.

5. 11 standardowych ławek dla obszaru Nowego Centrum Łodzi z drewnianymi siedziskami i oparciami + 2 miejsca do siedzenia przy schodach.

6. Stojaki rowerowe.

7. Ogrodzenie ulicy na granicy działki miejskiej i terenu PGE Dystrybucja.

8. Elementy architektoniczne nawiązujące do kolejowej historii miejsca w postaci odbojników kolejowych i szyn stalowych w nawierzchni.

9. Ulica będzie miała charakter strefy zamieszkania, ale na obecnym etapie Biuro Inżyniera Miasta nie opracowało docelowej organizacji ruchu tej ulicy.

Plusy:

1. 21 nowych drzew w miejscach, gdzie nie było ich w ogóle.

2. Krzewy w rabatach jako uzupełnienie zieleni wysokiej.

3. Elementy architektoniczne nawiązujące do kolejowej historii miejsca w postaci odbojników kolejowych i szyn stalowych w nawierzchni.

4. Słupki separacyjne przed schodami, żeby nikt swoim automobilem nie próbował zjechać autem po schodach.

5. Utworzenie połączenia pieszego od placu Sałacińskiego przed dworcem Łódź Fabryczna do ulicy Hasa i EC-1.

6. Utworzona zostanie kameralna przestrzeń z zielenią dla oczekujących podróżnych.

Minusy:

1. Na obecną chwilę brak informacji na temat organizacji ruchu. Ulica ma charakter strefy zamieszkania, ale na obecnym etapie Biuro Inżyniera Miasta nie opracowało docelowej organizacji ruchu tej ulicy. Nie wiemy w związku z tym czego tutaj się spodziewać pod kątem poruszania się, parkowania itp. Naszym zdaniem, na obecną chwilę, ulica powinna być całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego i udostępniona w pełni pieszym. Nie ma przesłanek by tutaj wjeżdżać, nie ma ani budynków, ani celu wjazdu. Można by tutaj wjeżdżać chyba tylko po to, by próbować unikać opłat za parkowanie w ramach Strefy Płatnego Parkowania i parkować „na dziko” poza pasem jezdni, zamiast na 900 miejscach parkingowych na parkingu obok dworca Łódź Fabryczna. Obawiamy się przez to niszczenia nowej ulicy.

2. Duża ilość nawierzchni granitowej, w ogólnej proporcji do szerokości pasa drogowego. W najwęższym miejscu nawierzchnia granitowa będzie miała szerokość 7,53 m, a w najszerszym (w okolicy przyszłych budynków od firmy Ghelamco) 12,55 m granitowej nawierzchni. Mamy wrażenie, że powierzchni biologicznie czynnej i zieleni mogłoby tutaj być więcej. Sama ulica ma bowiem marginalne znaczenie na ruchu kołowego, ale bardzo duże dla ruchu pieszego.

3. Projekt poprawny, ale nie jest czymś niesamowitym.

Poniżej prezentujemy plan sytuacyjny ulicy „2KDY” wraz z ciekawymi elementami wyciągniętymi z projektu wykonawczego.

Plan sytuacyjny inwestycji wraz z legendą
Plan sytuacyjny inwestycji
Legenda inwestycji
Elementy architektoniczne nawiązujące do kolejowej historii miejsca w postaci odbojników kolejowych i szyn stalowych w nawierzchni
Element architektoniczny nawiązujące do kolejowej historii miejsca w postaci odbojników kolejowych
Model zastosowanej ławki

Wszystkie materiały pochodzą od Zarząd Inwestycji Miejskich, któremu bardzo dziękujemy!

Autor:Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *