Tag: osiedla

Miasto, Opowieści

Galeriowce i wieża

17/06/2014
Osiedle ZUS Łódź 011

Łódź w okresie międzywojennym została stolicą województwa co wiązało się z potrzebą lokalizacji nowych urzędów na terenie miasta a także zapewnienia pracownikom mieszkań. Jednym z osiedli powstałych dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla nowych urzędników było osiedle Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powstało ono w obrębie ulic: Bednarskiej, Unickiej, Sanockiej i Dygasińskiego. Zostało wybudowane w latach 1930-1932. Powstało ostatecznie 7 budynków mimo początkowych planów wybudowania 14. Największymi domami na osiedlu były dwa równoległe długie bloki, zamknięte krótkimi skrzydłami poprzecznymi. Osiedle podzielono na dwie części, pomiędzy którymi znajdują się tereny zielone, stanowiące obecnie część parku im. Legionów.

Głównym znakiem rozpoznawczym osiedla jest wysoki budynek mieszczący niegdyś wieżę ciśnień, dzięki której dostarczano wodę do wszystkich mieszkań. Ciekawym elementem osiedla są także tzw. galeriowce, w których dostać się do mieszkań trzeba przez długie balkony niczym z amerykańskich moteli. Architektura osiedla jest przykładem funkcjonalizmu, którego wyrazem są m.in. budynki Bauhausu w Niemczech lub realizacje Le Corbusier`a we Francji. W wyglądzie możemy zaobserwować pewne podobieństwa do osiedla Montwiłła-Mireckiego. Osiedle to ma też dość smutną historię gdyż urzędnicy mieszkali w nowych budynkach dopóki nie zostali wysiedleni podczas okupacji hitlerowskiej, ich miejsce zajmowali później niemieccy obywatele wskazywani przez władze okupacyjne.

Osiedle ZUS 01 Osiedle ZUS 02 Osiedle ZUS 03

Osiedle ZUS 04 Osiedle ZUS 05 Osiedle ZUS 06 Osiedle ZUS 07

fot. Rafał Tomczyk

Miasto, Opowieści

Dawna kolonia oficerska

22/05/2014

Łódź w całej swojej historii borykała się z wieloma problemami. Jednym z najbardziej palących problemów były niedobory w mieszkalnictwie. Sytuację po I Wojnie Światowej miały poprawić działania Magistratu, który dużymi nakładami pieniężnymi budował osiedla mieszkaniowe, np. osiedle Montwiła-Mireckiego oraz osiedle towarzystwa Lokator, o których już tu pisaliśmy.

Dziś zajmiemy się osiedlem powstałym we wschodniej części Łodzi czyli kolonią oficerską. Powstało ono w 1923 roku według projektu Wiesława Lisowskiego przy dawnej ulicy Zagajnikowej a obecnie Kopcińskiego. Jest to zespół siedmiu bliźniaczych domów, powstałych w popularnym na tamte lata „stylu dworkowym”. Budynki charakteryzują się przede wszystkim czterospadowym dachem i niewielkimi gankami z kolumnami a zwieńczone są trójkątnym szczytem.

Obecnie domy te straciły dużo ze swojego dawnego uroku. Po pierwsze z racji tego, że każdy z bliźniaczych budynków w połowie należy do innego właściciela. Prowadzi to do coraz większego zróżnicowania ich wyglądu ponieważ mimo, że osiedle znajduje się w rejestrze zabytków to każda z części tego spójnego niegdyś kompleksu zaczyna przypominać odrębną część. Brak jest ujednolicenia chociażby dachówek czy kolorów elewacji.
Drugim aspektem pogorszenia stanu budynków jest ich obecna lokalizacja przy wielopasmowej drodze, która kiedyś była spokojną alejką wśród roślinności i ogródków a teraz po prostu zamieniła się w niemal ruchliwą autostradę.

Mimo tych niedogodności kolonia oficerską wciąż pozostaje ciekawym osiedlem z okresu międzywojennego przy którym warto się na chwilę zatrzymać pędząc na uczelnię czy do pracy.

Osiedle oficerskie 01 Osiedle oficerskie 02 Osiedle oficerskie 03 Osiedle oficerskie 04 Osiedle oficerskie 05 Osiedle oficerskie 06 Osiedle oficerskie 07

fot. Rafał Tomczyk

Miasto, Opowieści

Pierwsza spółdzielnia

06/03/2014
Osiedle Lokatorska Łódź

Zgodnie z zapowiedziami przybliżymy wam kolejne, ciekawe łódzkie osiedle a mianowicie międzywojenny kompleks, znajdujący się w obrębie ulic Lokatorskiej, Sejmowej, Łącznej i Niemcewicza.

Osiedle powstało z inicjatywy Towarzystwa Spółdzielczego „Lokator”. Była to pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w Łodzi i jedna z pierwszych w Polsce. Została założona już w 1915 roku lecz do prac związanych z budową osiedla przystąpiono dopiero w 1925 roku a ostateczny kształt zyskało w 1936 r. Dość długi czas budowy osiedla sprawił, że wraz z jego budową zmieniał się projekt i koncepcje realizowanych budynków. Stąd też wynika różnorodność całego założenia. Pierwsze trzy budynki powstały w popularnym stylu lat dwudziestych „stylu dworkowym” i charakteryzują się stromymi dachami z czerwonej dachówki. Wraz z rozbudową osiedla kolejne obiekty dostawały już wyraz bardziej modernistyczny, z płaskimi dachami a także większymi przeszkleniami w duchu lat trzydziestych.

Osiedle mimo, iż kameralne, zyskało bardzo ciekawy wyraz. Osiągnięte zostało to mimo ciągle zmieniających się koncepcji  i wyrazów architektonicznych. Ta różnorodność z pewnością jest jego atutem. Dodatkowo wewnętrzne place wypełnione zielenią, otoczone przez zabudowę, dają poczucie „swojskości” i przytulności.  Przekraczając granicę osiedla przemieszczamy się pomiędzy różnymi stylami w jednej spójnej koncepcji.

Trzeba też dodać, że dzięki wpisowi całego osiedla do rejestru zabytków zostało ono skutecznie ochronione przed dewastacjami takimi jak nieszczęsna styropianizacja a wszystkie remonty, które zostały już poczynione były konsultowane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Nie pozostaje nic innego jak zazdrościć mieszkańcom osiedla „Lokatorska” świetnego miejsca do życia.

Lokatorska 01 Lokatorska 02 Lokatorska 03

Lokatorska 04 Lokatorska 05

Lokatorska 06 Lokatorska 07

Lokatorska 08

fot. Rafał Tomczyk

Miasto, Opowieści

Wzorcowy modernizm z zielonym trójkątem

07/02/2014
Osiedle Montwiłła - Mireckiego

Zgodnie z zapowiedziami, dziś prezentujemy wam osiedle Montwiłła-Mireckiego, położone w okolicy parku „Na Zdrowiu”. Przedstawiamy je nie bez powodu, należy ono bowiem do znaczących osiągnięć architektonicznych i urbanistycznych lat międzywojennych.

Sam zamysł osiedla wynikał z drastycznych potrzeb mieszkaniowych ówczesnej Łodzi a dzięki dużym nakładom finansowym udało się wybudować 20 domów, które w sumie posiadały 917 mieszkań. Osiedle charakteryzuje się niezwykłą różnorodnością choć wszystkie elementy idealnie ze sobą współgrają. Znajdziemy tutaj ciekawe rozwiązania architektoniczne, zgodne z ideami modernistycznymi, które sprawiają, że osiedle to ani przez chwile nie jest nudne. Proste bryły urozmaicone są ciekawymi detalami, jak np. schodkowo ukształtowane elewacje, wnęki, ryzality czy przeszklone korytarze. Na uwagę zasługuje dbałość o detale takie jak zastosowanie cegły klinkierowej między oknami, murki tworzące „zamknięte podwórka” a także klimatyczne kocie łby, które dopełniają całość założenia. Mimo, że jest to osiedle jak najbardziej otwarte i dostępne dla każdego przechodnia, sprawia wrażenie zamkniętej, bezpiecznej enklawy a udało się to uzyskać dzięki idealnemu rozmieszczeniu budynków. To wszystko, a także bliskość zieleni sprawia, że jest to idealne osiedle do życia już od ponad 80 lat.

Zapraszamy do zagłębiania się w to niesamowite osiedle razem z nami, teraz za pomocą zdjęć a gdy będzie okazja wybierzcie się tam sami. Miejsce to ma fascynującą historię, jeśli chcecie o niej poczytać odsyłamy was tutaj.

Osiedle Montwilla - Mireckiego 01

Osiedle Montwilla - Mireckiego 02

Osiedle Montwilla - Mireckiego 03

Osiedle Montwilla - Mireckiego 04

Osiedle Montwilla - Mireckiego 05

Osiedle Montwilla - Mireckiego 06

Osiedle Montwilla - Mireckiego 07

Osiedle Montwilla - Mireckiego 08

Osiedle Montwilla - Mireckiego 09

Osiedle Montwilla - Mireckiego 10

Osiedle Montwilla - Mireckiego 11

Osiedle Montwilla - Mireckiego 12

fot. Rafał Tomczyk

Miasto, Opowieści

„Miasto w mieście” czyli Księży Młyn

17/07/2013
Księży Młyn Łódź

Księży Młyn to zespół fabryk włókienniczych i towarzyszących im obiektów, rozległe osiedle, które przetrwało w sposób niemal kompletny z okresu rozkwitu przemysłowej Łodzi. Pierwsza wzmianka o nim w księgach miejskich pochodzi z 1484 r., kiedy stał w tym miejscu jeszcze tylko młyn. Następnie przez kilka stuleci przekazywano go z jednej rodziny dzierżawców do drugiej, a na pobliskich terenach powstawały przędzalnie i pierwsze domy mieszkalne. W 1822 r. młyn spłonął, niestety nigdy go już nie odbudowano. W 1870r. jedną z fabryk i całą posiadłość Księżego Młyna kupił Karol Scheibler, który dzięki kolejnym inwestycjom znacznie rozwinął teren. Powstał duży kompleks obiektów przemysłowych, bocznica kolejowa, łącząca zakład z linią Kolei Fabryczno-Łódzkiej (pierwszej linii kolejowej w Łodzi), magazyny surowca, inne mniejsze obiekty, budynek szkolny, straż pożarna, szpital oraz słynne domy familijne – „famuły”.

Księży Młyn zawiera więc sporo „atrakcji”, my zaczniemy od pokazania Wam osiedla mieszkalnego, wybudowanego dla pracowników przędzalni Scheiblera i ich rodzin oraz budynku szkolnego. Mamy nadzieję, że się Wam spodoba!

Księży Młyn 01 Księży Młyn 02 Księży Młyn 03

Księży Młyn 04 Księży Młyn 05

Księży Młyn 08 Księży Młyn 10 Księży Młyn 11

____

fot. Krzysztof Smurzyński

____

..