Art, Design

Spekulacje

19/10/2014

Relację z Lodz Design rozpoczynamy od Spekulacji. Obiekty wystawy łączył eksperymentalny, spekulatywny charakter. Nie były to obiekty, których głównym celem było zaspokojenie potrzeb rynku, a bardziej zaspokojenie ciekawości projektantów, stawiających pytanie „a co jeśli…?”. Odpowiedzi na to pytanie dotyczą takich zagadnień jak – nowe narzędzia ekspresji w muzyce, nowe sposoby komunikacji, przyszłość biżuterii, wykorzystanie naturalnych procesów w projektowaniu oraz wykorzystanie zjawisk emergentnych w sztuce nowych mediów.

Wystawa prezentowała kilka z wielu projektów powstałych w ciągu czteroletniej działalności nowomedialnego kolektywu panGenerator. Zobaczyliśmy m.in. instalację .Float, w której ruch ryby śledzony był za pomocą kamer i przy użyciu specjalnego algorytmu zamieniany na bryłę przestrzenną oraz instalację Constellaction, w której nagły ruch widza powodował, że przestrzenne figury świeciły się i wydawały dźwięk, co więcej, reakcja jednego elementu przechodziła na elementy sąsiednie czyli widz za pomocą jednego ruchu powodował falę światła i dźwięku.

Wystawa pokazała jak ciekawa jest eksploracja relacji z naturą i skłoniła do rozważań na temat relacji twórca-natura. Żywe organizmy mają wielką moc kreowania i – świadomie czy nieświadomie – nadawania formy bryłom czy zjawiskom.

Autorzy: Piotr Barszczewski, Krzysztof Cybulski, Krzysztof Goliński, Jakub Koźniewski (panGenerator)

Spekulacje 01 Spekulacje 02 Spekulacje 03Spekulacje 04 Spekulacje 05

fot. Rafał Tomczyk, Marta Ostrowska